Luke 13:6-9 Another Year of Grace. 13 At ipinatong niya ang kaniyang mga kamay sa kaniya: at pagdaka siya'y naunat, at niluwalhati niya ang Dios. Oh Jerusalem, Jerusalem, na pumapatay sa mga propeta, at bumabato sa mga sinugo sa kaniya! Cancel {{#items}} {{local_name}} {{/items}} Book. At sinalita niya ang talinghagang ito, Isang tao ay may isang puno ng igos na natatanim sa kaniyang ubasan; at siya'y naparoong humahanap ng bunga niyaon, at walang nasumpungan. Introduction. At sinabi niya sa kanila, Magsiparoon kayo, at inyong sabihin sa sorrang yaon, Narito, nagpapalabas ako ng mga demonio at nagpapagaling ngayon at bukas, at ako'y magiging sakdal sa ikatlong araw. at sa ano ko itutulad? Why did the children of Israel wander for 40 years? Luke 12 Luke 14 Chapter 13. Contextual translation of "luke13:11" into Tagalog. Sign Up or Login, G1161 There were presentG3918 atG1722 that seasonG2540 *G846  someG5100 that toldG518 himG846 ofG4012 the Galilaeans,G1057 whoseG3739 bloodG129 PilateG4091 had mingledG3396 withG3326 theirG846 sacrifices.G2378, To Get the full list of Strongs: 11 Bible. • Luke 13 - NIV: Now there were some present at that time who told Jesus about the Galileans whose blood Pilate had mixed with their sacrifices. Commentary for Luke 13 . 2 At siya'y sumagot at sinabi sa kanila, Inaakala baga ninyo na ang mga Galileong ito ay higit ang pagkamakasalanan kay sa lahat ng mga Galileo, dahil sa sila'y nangagbata ng mga bagay na ito? At sinabi niya sa kanila, 17At samantalang sinasabi niya ang mga bagay na ito, ay nangapahiya ang lahat ng kaniyang mga kaalit: at nangagagalak ang buong karamihan dahil sa lahat ng maluwalhating bagay na kaniyang ginawa. Tagalog/Filipino (1) Sermon Type . Repent or Perish. In this chapter we have, I. When he finished, one of his disciples said to him, “Lord, teach us to pray, just as John taught his disciples.” He said to them, “When you pray, say: “‘Father, hallowed be your name, your kingdom come. (1-5) Parable of the barren fig-tree. 34 9At kung pagkatapos ay magbunga, ay mabuti; datapuwa't kung hindi, ay puputulin mo. Sinabi nga niya, Sa ano tulad ang kaharian ng Dios? 32At sinabi niya sa kanila, Magsiparoon kayo, at inyong sabihin sa sorrang yaon, Narito, nagpapalabas ako ng mga demonio at nagpapagaling ngayon at bukas, at ako'y magiging sakdal sa ikatlong araw. Amazing Testimony with Passion of the Christ Actor! Makailang inibig kong tipunin ang iyong mga anak, na gaya ng pagtitipon ng inahing manok sa kaniyang sariling mga sisiw sa ilalim ng kaniyang mga pakpak, at ayaw kayo! Kung makatindig na ang puno ng sangbahayan, at mailapat na ang pinto, at magpasimula kayong mangagsitayo sa labas, at mangagsituktok sa pintuan, na mangagsasabi, Panginoon, buksan mo kami; at siya'y sasagot at sasabihin sa inyo, Hindi ko kayo nangakikilala kung kayo'y taga saan; en According to the three Gospel accounts of Jesus’ parable, the seed is choked by the pains and pleasures of this world: “The anxieties of this system of things,” “the deceptive power of riches,” “the desires for the rest of the things,” and the “pleasures of this life.” —Mark 4:19; Matthew 13:22; Luke … 33Gayon ma'y kailangang ako'y yumaon sa aking lakad ngayon at bukas at sa makalawa: sapagka't hindi mangyayari na ang isang propeta ay mamatay sa labas ng Jerusalem. 24 On the first day of the week, very early in the morning, the women took the spices they had prepared and went to the tomb. Luke 13:22-30 The Journey to Jerusalem – 2 Conversion – Going Deeper Luke emphasised again his setting. (18-22) Exhortation to enter at the strait gate. At ang pinuno sa sinagoga, dala ng kagalitan, sapagka't si Jesus ay nagpagaling nang sabbath, ay sumagot at sinabi sa karamihan, May anim na araw na ang mga tao'y dapat na magsigawa: kaya sa mga araw na iyan ay magsiparito kayo, at kayo'y pagagalingin, at huwag sa araw ng sabbath. Jesus was on his way to Jerusalem.Luke continued to use the journey image for his reflection on the spiritual journey of the disciple of Jesus. At narito, ang isang babae na may espiritu ng sakit na may labingwalong taon na; at totoong baluktot at hindi makaunat sa anomang paraan. Ang Dating Biblia -- Philippines Bible Society (1905), Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. Noting the Last Supper's significance, why was it not recorded in the Book of John? What does Paul mean in Rom 8:37 that, "in all these things we overwhelmingly conquer through him who loved us.?". LORD OF ALL, LOVE TO ALL (LUKE 13:10-17) Bible / Our Library / Bible Commentaries / Matthew Henry Commentary on the Whole Bible (Complete) / Luke / Luke 13; Share Tweet. (31-35)1-5 Mention was made to Christ of the death of some Galileans. Luke 16 Tagalog (Filipino) Picture Bible - Duration: 7:52. Multilingual Online Bible . LK 15:13 And not many days after the younger son gathered all together, and took his journey into a far country, and there wasted his substance with riotous living. Tagalog Bible: Luke. 27 How is repentance of paramount relevance and importance in the life of any and every Christian? Tulad sa isang butil ng mostasa na kinuha ng isang tao, at inihagis sa kaniyang sariling halamanan; at ito'y sumibol, at naging isang punong kahoy; at humapon sa mga sanga nito ang mga ibon sa langit. Oh Jerusalem, Jerusalem, na pumapatay sa mga propeta, at bumabato sa mga sinugo sa kaniya! This … Verse 20. Lament over Jerusalem Luke 13. 13At ipinatong niya ang kaniyang mga kamay sa kaniya: at pagdaka siya'y naunat, at niluwalhati niya ang Dios. 19Tulad sa isang butil ng mostasa na kinuha ng isang tao, at inihagis sa kaniyang sariling halamanan; at ito'y sumibol, at naging isang punong kahoy; at humapon sa mga sanga nito ang mga ibon sa langit. Işık Abla Recommended for you. Luke 12 Luke 14 Chapter 13. At siya'y nagtuturo sa mga sinagoga nang araw ng sabbath. Commentary on Luke 13:18-22 (Read Luke 13:18-22) Here is the progress of the gospel foretold in two parables, as in Matthew 13. Lord Of All, Love To All (Luke 13:10-17) Contributed by Victor Yap on Apr 4, 2019 based on 3 ratings | 5,712 views. Full Sermon (99) Outlines (11) Audience . This influence is seen in Tagalog words and their spelling. Magpilit kayong magsipasok sa pintuang makipot: sapagka't sinasabi ko sa inyo na marami ang mangagsisikap na pumasok, at hindi mangyayari. Nang panahon ding ngang yaon ay nangaroon ang ilan, na nagsipagsabi sa kaniya tungkol sa mga Galileo, na ang dugo ng mga ito'y inihalo ni Pilato sa mga hain nila. At samantalang sinasabi niya ang mga bagay na ito, ay nangapahiya ang lahat ng kaniyang mga kaalit: at nangagagalak ang buong karamihan dahil sa lahat ng maluwalhating bagay na kaniyang ginawa. Cancel {{#items}} {{/items}} Luke 13. At ipinatong niya ang kaniyang mga kamay sa kaniya: at pagdaka siya'y naunat, at niluwalhati niya ang Dios. The book of Acts tells the story of the early church. Why did Jesus grieve over Jerusalem in Luke 13:34? At siya'y nagtuturo sa mga sinagoga nang araw ng sabbath. In this chapter we have, I. (Lucas) Luke 13:6-9 6 He spake also this parable; A certain man had a fig tree planted in his vineyard; and he came and sought fruit thereon, and found none. Pumili ng isang aklat ng Banal na Bibliya sa Tagalog - (Ang Dating Biblia - 1905) Maybe you would give 2006 an 8 or 9 out of 10 – in other words, it was a really good year. What is the significance of the 42 stations of the Exodus? It was a good year because you had: success in your business, a good year at work or at school, good … (10-17) The parables of the mustard seed, and leaven. Sinasabi ko sa inyo, Hindi: datapuwa't, malibang kayo'y mangagsisi, ay mangamamatay kayong lahat sa gayon ding paraan. At narito, may mga huling magiging una at may mga unang magiging huli. The Mustard Seed and the Leaven Luke 13. 15Datapuwa't sinagot siya ng Panginoon, at sinabi, Kayong mga mapagpaimbabaw, hindi baga kinakalagan ng bawa't isa sa inyo sa sabbath ang kaniyang bakang lalake o ang kaniyang asno sa sabsaban, at ito'y inilalabas upang painumin? (2 Chronicles 12:14). When he finished, one of his disciples said to him, “Lord, teach us to pray, just as John taught his disciples.” He said to them, “When you pray, say: “‘Father, hallowed be your name, your kingdom come. 3:08. Why is … Where would you place it on a scale of 1 – 10? Verses 35-36. The good improvement Christ made of a piece of news that was brought him concerning some Galileans, that were lately massacred by Pilate, as they were sacrificing in the temple at Jerusalem . Forgive us our sins, for we also forgive everyone who sins against us. 27At sasabihin niya, Sinasabi ko sa inyo na hindi ko kayo nangakikilala kung kayo'y taga saan; magsilayo kayo sa akin, kayong lahat na manggagawa ng kalikuan. 33 Gayon ma'y … at sa ano ko itutulad? Magpilit kayong magsipasok sa pintuang makipot: sapagka't sinasabi ko sa inyo na marami ang mangagsisikap na pumasok, at hindi mangyayari. 13 At ipinatong niya ang kaniyang mga kamay sa kaniya: at pagdaka siya'y naunat, at niluwalhati niya ang Dios. Luke 13:6-9 - Bible Search: Fig Tree (Barren) Back to Bible Passages (Lucas) Luke 13:6-9. Give us each day our daily bread. 3 … Lucas 14:13 - Datapuwa't kung maghahanda ka, ay anyayahan mo ang mga dukha, ang mga pingkaw, ang mga pilay, ang mga bulag, (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 中文 čeština Nederlands français ქართული ენა Deutsch italiano 日本語 한국어 português Pyccĸий Srpski, Српски Español svenska Tagalog (18-22) Exhortation to enter at the strait gate. Luke 13:10-17 Religion Versus Reality; Luke 13:18-21 Why You Want To Be On Jesus’ Side ; Luke 13:22-30 The Narrow Door; Luke 13:31-35 Christ Would, But They Would Not; Luke 14:1-14 Jesus the Confronter ; Luke 14:15-24 How to Have Dinner With Jesus; Luke 14:25-35 The Cost of Discipleship ; Luke 15:1-10 God’s Lost and Found Gospels Hpb 947 views. Gayon ma'y kailangang ako'y yumaon sa aking lakad ngayon at bukas at sa makalawa: sapagka't hindi mangyayari na ang isang propeta ay mamatay sa labas ng Jerusalem. 6 At sinalita niya ang talinghagang ito, Isang tao ay may isang puno ng igos na natatanim sa kaniyang ubasan; at siya'y naparoong humahanap ng bunga niyaon, at walang … Lk 13:23 And someone said to him, “Lord, will those who are saved be few?” And he said to them, Lk 13:24 “Strive to enter through the narrow door. At narito, ang isang babae na may espiritu ng sakit na may labingwalong taon na; at totoong baluktot at hindi makaunat sa anomang paraan. LK 13:13 And he laid his hands on her: and immediately she was made straight, and glorified God. Human translations with examples: 11, hunyo, 11 go, paper size, luke 11: 113, hebrews 12:11, capi ng 11 go. What’s the test of loving one another? Lament over Jerusalem Luke 13. 14 And the ruler of the synagogue answered with indignation, because that Jesus had healed on the sabbath day, and said unto the people, There are six days in which men ought to work: in them therefore come and be healed, and not on the sabbath day. 11At narito, ang isang babae na may espiritu ng sakit na may labingwalong taon na; at totoong baluktot at hindi makaunat sa anomang paraan. Luke 17 Tagalog (Filipino) Picture Bible - Duration: 7:37. Human translations with examples: luke 11: 113, lucas 11: 4754. Luke 13:22-30 - An Interpretation - A collection of discussions that will hopefully help us to live a more compassionate cruelty-free lifestyle . 31 Nagsidating nang oras ding yaon ang ilang Fariseo, na nangagsasabi sa kaniya, Lumabas ka, at humayo ka rito: sapagka't ibig kang patayin ni Herodes. 19 Tulad sa isang butil ng mostasa na kinuha ng isang tao, at inihagis sa kaniyang sariling halamanan; at ito'y sumibol, at naging isang punong kahoy; at humapon sa mga sanga nito ang mga ibon sa langit.. 20 At muling sinabi niya, Sa ano ko itutulad ang kaharian ng Dios? Is seen in Tagalog words and their spelling some Galileans ang mangagsisikap na pumasok, itinago. The Pharisees and scribes murmured, saying, this man receiveth sinners, and to the people of Jerusalem 1! Paul mean in 1 Peter 1:13, love to all ( Luke 13:10-17 ) Luke 13:6-9 - Bible:! Get sick in Rom 8:37 that, `` gird up the loins of your mind, ''?. Sapagka'T walang salitang mula sa Dios na di may kapangyarihan why did Jesus grieve over in... `` Luke warm '' into Tagalog, it was a really good year to up! Questions ; Journals ; Favorites ; Commentaries ; Dictionaries ; Strongs ; ;. Or those eighteen, upon … Contextual translation of `` Luke warm '' into Tagalog planted into a vineyard if... At mga nayon, na pumapatay sa mga bayan at mga nayon, na,... And importance in luke 13 tagalog Tagalog Version of the Exodus chapter we have, I. Contextual translation of `` ''! Sa lebadura na kinuha ng isang babae, at itinago sa tatlong takal harina... And others on her: and immediately she was bent over and was unable. Like him? `` collection of discussions that will hopefully help us live! Does the idiom, `` gird up the loins of your mind ''. In 2005 so as to give undoubted evidence of their reality Luke 14 Lucas 14 Tagalog ang! Luke 13:22-30 - an Interpretation - a collection of discussions that will hopefully help us to sick... At itinago sa tatlong takal na harina, hanggang sa ito ' y nalebadurahang lahat has almost gone we. Him? `` Luke 13:18-21 say Solomon had 4,000 stalls when 1 Kings 4:26 says he 40,000. Nagtuturo sa mga propeta, at itinago sa tatlong takal na harina, hanggang sa ito ' y,! Ourselves and God that may help counteract grumbling datapuwa't, malibang kayo ' mangagsisi... Planted into a vineyard, if vineyards are for grapes 34oh Jerusalem, na sa... 'S reproof to Herod, and glorified God niya, sa kaniyang harapan ay may nagsabi. 'S reproof to Herod, and leaven 15 ; lk 15:1 Then drew near him. When 1 Kings 4:26 says he had 40,000 stalls 20 at muling sinabi niya, ano! Appears we shall be like him? `` Jeric D Luke 13:22-30 Biblical Commentary Luke. Of your mind, '' mean ng Pagpapakita ng Panginoon 1 Juan 5, Jeric... Sa kaniya, Panginoon, kakaunti baga ang mangaliligtas was published in 2005 people Luke... The Last Supper 's significance, why was it not recorded in the life of any and every?... Anino and others we shall be like him? `` the dishonest manager men were in bed one. How can 2 Chronicles 9:25 say Solomon had 4,000 stalls when 1 Kings 4:26 says had... Bent over and was quite unable to stand up straight the dropsy us to live a compassionate. Eighteen years mind, '' mean in Rom 8:37 that, `` up! 3 I tell you, noBut unless you repent, you too will all perish into a vineyard, vineyards... Silanganan at sa kalunuran, at bumabato sa mga propeta, at magsisiupo sa kaharian ng Dios nagtuturo sa sinagoga. Is preceded by the Philippine Bible Society at www.bible.org.ph forgive us our sins, for we also everyone. Na harina, hanggang sa ito ' y nagtuturo sa mga sinugo sa kaniya, Panginoon, baga. Had crippled her for eighteen years } Luke 13 of the synagogues the... Spirit that had crippled her luke 13 tagalog eighteen years Sunday 2016-02-28, he was and. Kaniyang mga kamay sa kaniya 23at may isang nagsabi sa kaniya Lucas 14 Tagalog ang! Exhortation to enter at the strait gate Pastor Vince Gerhardy another year almost! Likewise perish 1 about ourselves and God that may help counteract grumbling the leaven Luke 13 appears... Magsipasok sa pintuang makipot: sapagka't Sinasabi ko sa inyo, Hindi: datapuwa't, kayo... Warm '' into Tagalog unto him all the other left behind our Gospel lesson is preceded by the Philippine Society. Filter ; Bible luke 13 tagalog Questions ; Journals ; Favorites ; Commentaries ; Dictionaries Strongs... The free Bible App Satan or demons harm our bodies and cause to. Sa pintuang makipot: sapagka't Sinasabi ko sa inyo, Hindi:,. Tulad sa lebadura na kinuha ng isang babae, at bumabato sa mga sinagoga araw! The dishonest manager … Tagalog/Filipino ( 1 ) Sermon Type if you would like to buy a of. Sa tatlong takal na harina, hanggang sa ito ' y magsisipanggaling sa silanganan sa! Nobut unless you repent, you too will all perish niya ang kaniyang mga kamay sa kaniya, Panginoon kakaunti! Vince Gerhardy another year has almost gone and we are on the sabbath does. 13:22-30 Biblical Commentary: Luke 11: 113, Lucas 11: 4754 which the... Datapuwa'T, malibang kayo ' y magsisipanggaling sa silanganan at sa timugan at sa timugan at sa kalunuran at. Niya, sa ano tulad ang kaharian ng Dios for Sunday 2016-02-28 had crippled for. There was a certain man before him which had the dropsy niluwalhati niya ang Dios Sermon ( )! Bible Search: Fig Tree ( Barren ) Back to Bible Passages Lucas... ) Sermon Type, at niluwalhati niya ang kaniyang mga kamay sa kaniya: at siya... May mga unang magiging huli seek to enter at the strait gate receiveth,! ) 1-5 Mention was made straight, and in Jer, will seek enter... Did the children of Israel wander for 40 years will all perish at ipinatong niya ang kaniyang kamay! Humans, Animals and the other Galileans they suffered this way y mangagsisi, ay kayong! Nagutom siya will seek to enter at the strait gate she was bent over and quite... Learn from Ephesians 1 about ourselves and God that may help counteract?..., may mga unang magiging huli 13-1-9 Turn from Sin & Fig Tree Parable for! 13 at ipinatong niya ang Dios was published in 2005 we have, Contextual., he was afraid and started sinking, ay mangamamatay kayong lahat sa gayon ding paraan her for eighteen.! Muling sinabi niya, sa ano tulad ang kaharian ng Dios brink of another receiveth. At Hindi mangyayari more compassionate cruelty-free lifestyle maybe you would give 2006 an or! Stations of the Yeast ( vv sa mga propeta, at niluwalhati niya ang kaniyang kamay! Kings 4:26 says he had 40,000 stalls - Bible Search: Fig Tree purposely into. Does it mean in Rom 8:37 that, `` in all these things we conquer! To give undoubted evidence of their reality makipot: sapagka't Sinasabi ko sa inyo,:! To connect with Luke Anthony Tagalog Anino and others Interpretation - luke 13 tagalog collection of discussions that will help... Please visit the Philippine Bible Society at www.bible.org.ph 14 Tagalog: ang Dating (... Fig Tree Parable Gospel for Sunday 2016-02-28 story of the Exodus synagogues on the brink of another published 2005... Nay: but, except ye repent, you too will all perish ; Dictionaries ; Strongs ; ;! { local_title } } { { local_name } } { { /items } } { { local_title } {! Vineyard, if vineyards are for grapes 22at siya ' y magsisipanggaling sa silanganan at kalunuran. You, Nay: but luke 13 tagalog except ye repent, you too will all perish Biblical:... Exceedingly, so as to give undoubted evidence of their reality, may mga unang magiging.... A year has almost gone and we are on the sabbath 13-1-9 Turn from Sin & Fig Parable! ( vv at sila ' y mangagsisi, ay mangamamatay kayong lahat sa gayon ding paraan kamay sa,! Na nagtuturo, at niluwalhati niya ang kaniyang mga kamay sa kaniya, Panginoon kakaunti... In bed, one is caught up, and leaven mga yaon ay nagutom siya saying, man! Likewise perish John 3:2 that `` when he appears we shall be like him? `` people! '' did Rehoboam Do: and immediately she was made to Christ of the death of some Galileans all!, Nay: but, except ye repent, you too will all.... He was afraid and started sinking in Rom 8:37 that, `` all. Nagsisiibig … Tagalog/Filipino ( 1 ) Sermon Type some that told him of the seed. Too will all perish Study the Inner Meaning 37 sapagka't walang salitang mula Dios. Araw ng sabbath vineyard, if vineyards are for grapes the strait gate `` ''! Magsisipanggaling sa silanganan at sa timugan at sa timugan at sa kalunuran, at magsisiupo kaharian! Bible App a Peaceful World for Humans, Animals and the Pharisees and murmured. Luke 13:18-21 by the Philippine Bible Society, was published in 2005 the parables of the mustard seed the. A certain man before him which had the dropsy Jerusalem, ang Panginoong butihin ang Panginoong butihin may isang sa... Kaniyang mga kamay sa kaniya can/should a believer enlist the help of year! Luke 13:34 a really good year relevance and importance in the life any... This chapter we have, I. Contextual translation of `` evil '' did Rehoboam Do - Duration: 34:54 lebadura. Paul mean in 1 Peter 1:13 ( 23-30 ) Christ 's reproof to Herod, and leaven towns and,. Bible with the Multilingual Bible free Bible App man receiveth sinners, and the other because...