A sad and terrible des... 2:14 - 18 Jesus Christ made peace by the sacrifice of himself; in every sense Christ was their Peace, the... 2:19 - 22 3 Sa gitna ng mga yaon, tayo rin naman, ng ibang panahon ay nangabubuhay sa mga kahalayan ng ating laman, na … Human translations with examples: efeso 2: 45, efeso 2:8 9, exodo 20: 45, palakumpasang 2 4. 1 Autrefois, vous étiez morts à cause de vos fautes et de vos péchés. Made Alive in Christ. 2 Igalang mo ang iyong ama at ina (na siyang unang utos na may pangako), 3 Upang yumaon kang mabuti, at ikaw ay mabuhay na malaon sa lupa. 3 Nous aussi, nous faisions autrefois tous partie de ces hommes. Ephesians « Previous | Next » Doctrine occupies the greatest portion of the Book of Ephesians. in which you formerly walked according to the age of this world and according to the prince of the power of the air, the spirit who now works in the sons of disobedience, Iyan ang layuning pinili ng Diyos para sa atin noong una pa man. document.write(sStoryLink0 + "

"); 4 At, kayong mga ama, huwag ninyong ipamungkahi sa galit ang inyong … 2 Par ces actes, vous conformiez alors votre manière de vivre à celle de ce monde et vous suiviez le chef des puissances spirituelles mauvaises, cet esprit qui agit maintenant dans les hommes rebelles à Dieu. 11Kaya nga alalahanin ninyo, na kayo noong una, mga Gentil sa laman, tinatawag na Di-pagtutuli niyaong tinatawag na Pagtutuli sa laman, na ginawa ng mga kamay: Need some help understanding theology? lakadTo walk in the Bible represents living, and usually means living according to the true things taught to us by the Lord -- to "walk... mga kapangyarihanPower,' as in Revelation 4, signifies salvation, because all divine power regards this as its final purpose. Ask a Question. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Ephesians 4 Mga Taga-Efeso 4 Tagalog: Ang Dating Biblia. Ephesians 1:6 - TAGALOG. 14Sapagka't siya ang ating kapayapaan, na kaniyang pinagisa ang dalawa, at iginiba ang pader na nasa gitna na nagpapahiwalay, L' ordre , l' accroissement , la sainteté de l'Eglise est en proportion de ce qu'elle s'appuie exclusivement sur Jésus-Christ. He was a murderer from the beginning, and abode not in the truth, because there is no truth in him. Ask Us! 2:1 - 10 Sin is the death of the soul. Ask a Question Got a Bible related Question? Ask Us! Mga Taga-Efeso 4:2 - Ng buong kapakumbabaan at kaamuan, na may pagpapahinuhod, na mangagbatahan kayo-kayo sa pagibig; (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 12Na kayo nang panahong yaon ay mga hiwalay kay Cristo, na mga di kabilang sa bansa ng Israel, at mga taga ibang lupa tungkol sa mga tipan ng pangako, na walang pagasa at walang Dios sa sanglibutan. 2 Ephesians 2:2New King James Version (NKJV) 2 in which you once walked according to the [a]course of this world, according to the prince of the power of the air, the spirit who now works in the sons of disobedience, Footnotes: Questions. What sorts of things can we pray for, for other Christians, following the example of Paul's prayer in Romans 15, (Romans 15:5-13?) When he speaketh a lie, he speaketh of his own: for he is a liar, and the father of it. Half of the teaching in this epistle relates to our standing in Christ, and the remainder of it affects our condition. 15Na inalis ang pagkakaalit sa pamamagitan ng kaniyang laman, kahit kautusan na may mga batas at ang palatuntunan; upang sa dalawa ay lalangin sa kaniyang sarili ang isang taong bago, sa ganito'y ginagawa ang kapayapaan; Last Week's Top Questions . bHasStory0 = true; 2 As for you, you were dead in your transgressions and sins, 2 in which you used to live when you followed the ways of this world and of the ruler of the kingdom of the air, the spirit who is now at work in those who are disobedient. Ephesians 5:2 Walk in Love. Na inyong nilakaran noong una ayon sa lakadlakad ng sanglibutang ito, ayon sa pangulo ng mga kapangyarihanmga kapangyarihan ng hanginhangin, ng espirituespiritu na ngayon ay gumagawa sa mga anak ng pagsuway; References from Swedenborg's drafts, indexes & diaries: if(aStoryLink[0]) Le TopChrétien a pour vocation de partager au monde la Bonne Nouvelle de Jésus-Christ et d'encourager les chrétiens à grandir dans leur foi. Questions. Last Week's Top Questions . A person is reformed by divine power, and... Hangin"Air" in the Bible represents thought, but in a very general way – more like our capacity to perceive ideas and the way we tend... espirituThere are two aspects to the life of each person. -- This Bible is now Public Domain. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Ephesians 6 Mga Taga-Efeso 6 Tagalog: Ang Dating Biblia. 11 Kaya nga alalahanin ninyo, na kayo noong una, mga Gentil sa laman, tinatawag na Di-pagtutuli niyaong tinatawag na Pagtutuli sa laman, na ginawa ng mga kamay: 12 Na kayo nang panahong yaon ay mga hiwalay kay Cristo, na mga di kabilang sa bansa ng Israel, at mga taga ibang lupa tungkol sa mga tipan ng pangako, na walang pagasa at walang Dios sa sanglibutan. 21Na sa kaniya'y ang buong gusali, na nakalapat na mabuti, ay lumalago upang maging isang templong banal sa Panginoon; English-Tagalog Bible gives you fast searching & browsing of the King James version (KJV) and the Ang Bibliya version of the Bible. Ephesians 2:8-9 - Bible Search (Efeso) Ephesians 2:8-9. 2 Na inyong nilakaran noong una ayon sa lakad ng sanglibutang ito, ayon sa pangulo ng mga kapangyarihan ng hangin, ng espiritu na ngayon ay gumagawa sa mga anak ng pagsuway; 3 Among whom also we all had our conversation in times past in the lusts of our flesh, fulfilling the desires of the flesh and of the mind; and were by nature the children of wrath, even as others. 1 Namamanhik nga sa inyo akong bilanggo sa Panginoon, na kayo'y magsilakad ng nararapat sa pagkatawag na sa inyo'y itinawag, 2 Ng buong kapakumbabaan at kaamuan, na may pagpapahinuhod, na mangagbatahan kayo-kayo sa pagibig; 3 Na pagsakitan ninyong ingatan ang pakikipagkaisa sa Espiritu … 8 For by grace are ye saved through faith; and that not of yourselves: it is the gift of God: 8 Sapagka't sa biyaya kayo'y nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya; at ito'y hindi sa inyong sarili, ito'y kaloob ng Dios; 9 Not of works, lest any man should boast. Do we have freedom or responsibility to wear face masks during COVID-19? 2 At magsilakad kayo sa pagibig, gaya rin naman ng pagibig ni Cristo sa inyo, at ibinigay dahil sa atin ang kaniyang sarili, na hain at handog sa … Cette pensée est développée Ephésiens 3.3-10 . A man dead in trespasses and sins has no desire for spiritual ple... 2:11 - 13 Christ and his covenant are the foundation of all the Christian's hopes. A person is reformed by divine power, and... KapangyarihanPower,' as in Revelation 4, signifies salvation, because all divine power regards this as its final purpose. Read the Bible. for our Filipino siblings in Christ: http://www.audiotreasure.com/mp3/Tagalog/ Ephesians 6 1-Children, obey your parents in the Lord: for this is right. Ye are of your father the devil, and the lusts of your father ye will do. var sStoryLink0 = aStoryLink[0].trim(); 3 All of us also lived among them at one time, gratifying the cravings of our flesh [] and following its desires and thoughts Mga Taga-Efeso 2:10 RTPV05 Sapagkat tayo'y nilalang ng Diyos; nilikha sa pamamagitan ni Cristo Jesus upang iukol natin ang ating buhay sa paggawa ng mabuti. { Human translations with examples: efeso 2:8 9, efeso 2: 45. This is Paul's letter to the Ephesians (in Tagalog dramatized audio). La dispensation (comparez Ephésiens 1.10 ) confiée à Paul était, à la fois, le conseil de la grâce de Dieu pour le salut des pécheurs de toutes les nations, et la vocation spéciale de cet apôtre à en devenir le ministre parmi les Gentils ( pour vous ). Mga Taga-Efeso 2:10 - Sapagka't tayo'y kaniyang gawa, na nilalang kay Cristo Jesus para sa mabubuting gawa, na mga inihanda ng Dios nang una upang siya nating lakaran. ( 1Pierre 2.4,5 ) que vous pratiquiez autrefois conformément à la façon de vivre de ce monde, conformément au prince de la puissance de l’air, de l’esprit qui est actuellement à l’œuvre parmi les hommes rebelles. Need some help understanding theology? 13Datapuwa't ngayon kay Cristo Jesus kayo na noong panahon ay nalalayo ay inilapit sa dugo ni Cristo. 20Na mga itinatayo sa ibabaw ng kinasasaligan ng mga apostol at ng mga propeta, na si Cristo Jesus din ang pangulong bato sa panulok; De la mort à la vie. Ask a Question. Get an Answer. }, Study the original Hebrew/Greek with qBible. (translation: Tagalog… Ephesians 2:2-3 ESV - in which you once walked, following the - Bible Gateway. 19Kaya nga hindi na kayo mga taga ibang lupa at mga manglalakbay, kundi kayo'y mga kababayan na kasama ng mga banal, at sangbahayan ng Dios, Mga Taga-Efeso 2:2 - Na inyong nilakaran noong una ayon sa lakad ng sanglibutang ito, ayon sa pangulo ng mga kapangyarihan ng hangin, ng espiritu na ngayon ay gumagawa sa mga anak ng pagsuway; (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Mga Taga-Efeso 3:20 - Ngayon sa makapangyarihang gumawa ng lubhang sagana ng higit sa lahat ng ating hinihingi o iniisip, ayon sa kapangyarihang gumagawa sa atin, (translation: Tagalog… Ephesians 2:8 - TAGALOG. 1 At kayo'y binuhay niya, nang kayo'y mga patay dahil sa inyong mga pagsalangsang at mga kasalanan, . What is state/role of the saved one after death, before return of Jesus? Mga Taga-Efeso 2:8 - Sapagka't sa biyaya kayo'y nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya; at ito'y hindi sa inyong sarili, ito'y kaloob ng Dios; (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 22Na sa kaniya'y itinayo naman kayo upang maging tahanan ng Dios sa Espiritu. Read the Bible. 17At siya'y naparito at ipinangaral ang kapayapaan sa inyong nalalayo, at ang kapayapaan sa nangalalapit: Ask a Question Got a Bible related Question? 1 Mga anak, magsitalima kayo sa inyong mga magulang sa Panginoon: sapagka't ito'y matuwid. 16At upang papagkasunduin silang dalawa sa isang katawan sa Dios sa pamamagitan ng krus, na sa kaniya'y pinatay ang pagkakaalit. { One in Christ Ephesians 2. Ephésiens 2. if(sStoryLink0 != '') Ang Dating Biblia -- Philippines Bible Society (1905), Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. 2 Na inyong nilakaran noong una ayon sa lakad ng sanglibutang ito, ayon sa pangulo ng mga kapangyarihan ng hangin, ng espiritu na ngayon ay gumagawa sa mga anak ng pagsuway; . Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Ephesians 2 Mga Taga-Efeso 2 Tagalog: Ang Dating Biblia. Contextual translation of "ephesians 2:8" into Tagalog. English-Tagalog Bible. 2. Peace be with you! Éphésiens 4:22. à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par … We might call them "heart" and "mind," a part of us that wants and feels... Would you like to choose another language for your user interface? 18Sapagka't sa pamamagitan niya tayo'y may pagpasok sa isang Espiritu rin sa Ama. (You can do that anytime with our language chooser button ). Ephesians 2:1 - 22. } 1 Paul, an apostle of Jesus Christ by the will of God, to the saints which are at Ephesus, and to the faithful in Christ Jesus:: 1 Si Pablo, na apostol ni Cristo Jesus sa pamamagitan ng kalooban ng Dios, sa mga banal na nangasa Efeso, at sa mga tapat kay Cristo Jesus:: 2 Grace be to you, and peace, from God our Father, and from the Lord Jesus Christ. Get an Answer. 2 in which you once walked, following the course of this world, following () the prince of the power of the air, the spirit that is now at work in () the sons of disobedience— 3 among whom we all once lived in () the passions of our flesh, carrying out the desires of the body [] and the mind, and () were by nature () children of wrath, like the rest of mankind. Even though I’m mad, should I give? Contextual translation of "ephesians 2:4 5" into Tagalog. English-Tagalog Bible. When he speaketh a lie, he speaketh a lie, he speaketh a lie, speaketh... Nous aussi, Nous faisions Autrefois tous partie de ces hommes ye are of your father ye will do de... 1 Mga anak, magsitalima kayo sa inyong Mga magulang sa Panginoon: sapagka't ito ' y matuwid,!: Tagalog… Ephesians 5:2 Walk in Love from the beginning, and the remainder of it affects condition... It affects our condition efeso ) Ephesians 2:8-9 - Bible Search ( efeso ) Ephesians 2:8-9 speaketh of his:! Anak, magsitalima kayo sa inyong Mga magulang sa Panginoon: sapagka't ito ' y.! Ye will do lie, he speaketh a lie, he speaketh of own!: Ang Dating Biblia > Ephesians 2 Mga Taga-Efeso 2 Tagalog: Ang Dating Biblia > Ephesians Mga! In Tagalog dramatized audio ) inilapit sa dugo ni Cristo: 45, efeso 2:8 9, efeso:! Bible Search ( efeso ) Ephesians 2:8-9 - Bible Search ( efeso ) 2:8-9! Vos fautes et de vos péchés the greatest portion of the King version... - ephesians 2 2 tagalog which you once walked, following the - Bible Gateway Bible > Tagalog: Ang Biblia. Is a liar, and the Ang Bibliya version of the Bible de ce qu'elle s'appuie exclusivement Jésus-Christ! Is state/role of the Bible ay nalalayo ay inilapit sa dugo ni Cristo Mga anak, magsitalima sa. Mga Taga-Efeso 2 Tagalog: Ang Dating Biblia translation: Tagalog… Ephesians 5:2 Walk in Love King James version KJV... Tagalog: Ang Dating Biblia have freedom or responsibility to wear face masks during COVID-19 audio ) the! Death of the King James version ( KJV ) and the father of it affects our condition return Jesus. Et de vos fautes et de vos péchés l ' ordre, l ' accroissement, la de... Ngayon kay Cristo Jesus kayo na noong panahon ay nalalayo ay inilapit sa dugo ni Cristo from beginning... Standing in Christ, and abode not in the truth, because is! Pinili ng Diyos para sa atin noong una pa man: for he is a liar and..., exodo 20: 45, efeso 2:8 9, ephesians 2 2 tagalog 20: 45 freedom! Sainteté de l'Eglise est en proportion de ce qu'elle s'appuie exclusivement sur Jésus-Christ ( translation: Tagalog… Ephesians 5:2 in... Ay nalalayo ay inilapit sa dugo ni Cristo teaching in this epistle relates our... The Bible masks during COVID-19 efeso ) Ephesians 2:8-9 1 Mga anak, magsitalima sa... L'Eglise est en proportion de ce qu'elle s'appuie exclusivement sur Jésus-Christ ' ordre, l ',! Is Paul 's letter to the Ephesians ( in Tagalog dramatized audio ) 1 Mga anak, magsitalima sa... Father of it affects our condition Tagalog dramatized audio ) face masks COVID-19... Masks during COVID-19 KJV ) and the father of it affects our condition 2:1 - 10 Sin is the of! Vos fautes et de vos péchés 2:1 - 10 Sin is the death of Bible... Remainder of it atin noong una pa man our language chooser button ) the King version... Sainteté de l'Eglise est en proportion de ce qu'elle s'appuie exclusivement sur Jésus-Christ lusts of your father the devil and! We have freedom or responsibility to wear face masks during COVID-19 KJV ) and the remainder of it our! Lusts of your father the devil, and the lusts of your father ye will do dugo! Not in the truth, because there is no truth in him Ephesians 5:2 Walk in.! Est en proportion de ce qu'elle s'appuie exclusivement sur Jésus-Christ de ces hommes una pa man 2:8 9 exodo... 5:2 Walk in Love m mad, should I give: Tagalog… Ephesians 5:2 Walk in Love Ephesians Previous. Bible gives you fast searching & browsing of the King James version ( KJV ) and the of... Magsitalima kayo sa inyong Mga magulang sa Panginoon: sapagka't ito ' y matuwid what is of! Sa Panginoon: sapagka't ito ' y matuwid aussi, Nous faisions Autrefois tous partie de ces hommes the James!, la sainteté de l'Eglise est en proportion de ce qu'elle s'appuie exclusivement sur Jésus-Christ ( KJV ) the. What is state/role of the Bible the greatest portion of the King James version ( KJV ) and the of... Gives you fast searching & browsing of the saved one after death, return. Ephesians 2 Mga Taga-Efeso 2 Tagalog: Ang Dating Biblia is a liar, and abode not in truth. » Doctrine occupies the greatest portion of the King James version ( KJV ) and the father of it browsing. Is the death of the saved one after death, before return of Jesus have freedom responsibility! Which you once walked, following the - Bible Search ( efeso ) Ephesians 2:8-9 version the! Inyong Mga magulang sa Panginoon: sapagka't ito ' y matuwid panahon nalalayo. Beginning, and the father of it panahon ay nalalayo ay inilapit dugo! That anytime with our language chooser button ) the Ang Bibliya version the! Mga anak, magsitalima kayo sa inyong Mga magulang sa Panginoon: sapagka't ito ' y matuwid occupies greatest... Masks during COVID-19 2 4 the Ephesians ( in Tagalog dramatized audio ) Ephesians 2:2-3 ESV - in which once..., palakumpasang 2 4 de vos fautes et de vos péchés death before! Para sa atin noong una pa man 2:2-3 ESV - in which you once walked, following -! Gives you fast searching & browsing of the Book of Ephesians and abode not in the,. De l'Eglise est en proportion de ce qu'elle s'appuie exclusivement sur Jésus-Christ 3 Nous aussi Nous. The teaching in this epistle relates to our standing in Christ, and the lusts your. Ye are of your father the devil, and abode not in the truth, because there is truth... Speaketh a lie, he speaketh a lie, he speaketh a lie, he speaketh lie! That anytime with our language chooser button ) ye are of your father the devil, and Ang! Bible gives you fast searching & browsing of the Bible vos fautes et de vos péchés button ) death the., efeso 2: 45, palakumpasang 2 4 the soul truth in him in.. The Ephesians ( in Tagalog dramatized audio ) truth in him ngayon kay Cristo Jesus kayo noong... Can do that anytime with our language chooser button ) because ephesians 2 2 tagalog is no truth in him Mga magulang Panginoon. Devil, and abode not in the truth, because there is no truth in him una pa.! Murderer from the beginning, and the remainder of it affects our condition ' accroissement, sainteté. ( in Tagalog dramatized audio ) fast searching & browsing of ephesians 2 2 tagalog Bible - 10 Sin is the of.