Kabanata ng Tagalog Banal na Bibliya - Colossians, chapter 1 of the Tagalog Holy Bible Kabanata 1 Si Pablo, na apostol ni Jesucristo sa pamamagitan ng kalooban ng Dios, at ang kapatid nating si Timoteo, 2 Sa mga banal at tapat na mga kapatid kay Cristo, na nangasa sa Colosas: Sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaang mula sa Dios na ating Ama. Read the Holy Bible in the universal Language - English. Matuto nang Higit Pa Tungkol sa Magandang Balita Bible (Revised). Ito ang aking pinagsisikapang matupad sa pamamagitan ng kapangyarihang kaloob sa akin ni Cristo. 3 Yamang binuhay kayong muli na kasama ni Cristo, ituon ninyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nasa langit na kinaroroonan ni Cristo, na nakaupo sa kanan ng Diyos. Ako'y naging lingkod nito nang piliin ako ng Diyos upang ipahayag sa inyo ang kanyang salita. Volantini, poster, video e grafica per social media personalizzabiliColossians 3:13(nlt). Colosas 3 Gayunman, kung ibinangon+ kayong kasama ng Kristo, patuloy ninyong hanapin ang mga bagay na nasa itaas,+ kung saan ang Kristo ay nakaupo sa kanan ng Diyos.+ 2 Panatilihin ninyong nakatuon ang inyong mga pag-iisip sa mga bagay na nasa itaas,+ hindi sa mga bagay na nasa ibabaw ng lupa.+ 3 Sapagkat kayo ay namatay,+ at ang inyong buhay+ ay nakatagong kasama ng Kristo kaisa+ ng … 1 Binuhay # Awit 110:1. kayong muli na kasama ni Cristo, kaya't ang pagtuunan ninyo ng isip ay ang mga bagay na nasa langit na kinaroroonan ni Cristo, na nakaupo sa kanan ng Diyos. Colosas 3:16 (Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Colosas 3:16 - Manahanan nawang sagana sa inyo ang salita ni Cristo; ayon sa buong karunungan, kayo'y mangagturuan at mangagpaalalahanan sa isa't isa sa pamamagitan ng mga salmo at ng mga himno at mga awit na ukol sa espiritu, na magsiawit kayong may biyaya sa inyong puso sa Dios. Date of Writing: The Book of Colossians was likely written between A.D. 58-62. Tuwing ipapanalangin namin kayo, lagi kaming nagpapasalamat sa Diyos na Ama. Niloob ng Diyos na ihayag sa lahat ng mga Hentil ang dakila at kamangha-manghang hiwagang ito na walang iba kundi si Cristo na nasa inyo. Epiphany: The Visit of the Magi Epiphany or divine manifestation is the commemoration of the visit of the Magi, popularly known as the Three Kings. sa mga pangako ng Diyos para sa mga hinirang na nasa liwanag. Grafik til sociale medier og websteder GRATIS! Ang Bagong Sanlibutang Salin ng Banal na Kasulatan ay inilalathala ng mga Saksi ni Jehova. 1 Si Pablo, na apostol ni Jesucristo sa pamamagitan ng kalooban ng Dios, at ang kapatid nating si Timoteo, . January 6, 2021 ... Mga Taga Colosas 3:13 1 min read. In addition you can use the Interlinear Bible and much more to enhance your understanding of God's word. The Epistle to the Colossians, an early Christian text which identifies its author as Paul the Apostle, is addressed to … 17 And whatsoever ye do in word or deed, do all in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God and the Father by him. Magpaumanhinan kayo at Colossians « Previous | Next » The Book of Colossians was written explicitly to defeat the heresy that had arisen in … ninyo ito kay Epafras, ang aming kamanggagawa, isang tapat na lingkod ni Cristo at kinatawan ninyo. Colosas 3:1-25 Liham sa mga Taga-Colosas 3 Gayunman, kung ibinangon kayong kasama ng Kristo, + patuloy na hanapin ang mga bagay sa itaas, kung saan nakaupo ang Kristo sa kanan ng Diyos. 16 Let the word of Christ dwell in you richly in all wisdom; teaching and admonishing one another in psalms and hymns and spiritual songs, singing with grace in your hearts to the Lord. 4 When Christ, who is our life, shall appear, then shall ye also appear with him in glory. 4 Pagka si Cristo na ating buhay ay mahayag, ay mahahayag nga rin kayo na kasama niya sa kaluwalhatian. ang ulo ng iglesya na kanyang katawan. Colossians 1 Greeting. I prezzi partono da soli $ 2,99. Turuan ninyo at paalalahanan ang isa't isa nang may buong karunungan. Colosas 3:12-13, "Kayo'y hinirang ng Diyos, itinalaga para sa kanya at minamahal niya. 2 Tim. Ang mga sulat ni Pablo ay mga liham na inakdaan ni San Pablo ng Tarso, isa sa mga naging unang apostol ng Kristiyanismo. Read verse in New International Version 2 Ang mga bagay na panlangit ang isaisip ninyo, hindi ang mga bagay na panlupa, 3 sapagkat namatay na kayo at ang inyong buhay ay nakatago sa Diyos, kasama ni Cristo. Tagalog is also the predominant language of Cotabato City in Mindanao, making it the only place outside of Luzon with a native Tagalog speaking majority. Looking for a fundamental understanding of the Bible? Colosas 3:13 December 16, 2020 Mateo 5:16 December 15, 2020 Santiago 2:24 December 14, 2020 Isaias 9:2 December 13, 2020 Lucas 12:40 December 12, 2020 Juan 8:12 December 11, 2020 Galacia 6:2 December 10, 2020 Mga Taga-Colosas 3:16 Magandang Balita Biblia Revisi (RTPV05) Ang salita ni Cristo'y hayaan ninyong lubusang manatili sa inyong puso. Search using our Online Bible by Topic, Verse Reference or Phrase. Mga Taga-Colosas 3 Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Kung kayo nga'y muling binuhay na kalakip ni Cristo, ay hanapin ninyo ang mga bagay na nangasa itaas, na kinaroroonan ni Cristo, na nakaupo sa kanan ng Dios. 16 Let the message of Christ dwell among you richly as you teach and admonish one another with all wisdom through psalms, hymns, and songs from the Spirit, singing to God with gratitude in your hearts. Sa gayon, makakapamuhay na kayo nang karapat-dapat at kalugud-lugod sa Panginoon, sasagana sa lahat ng uri ng mabubuting gawa, at lalawak ang inyong pagkakilala sa Diyos. Siya ang ating pag-asa na tayo'y makakabahagi sa kaluwalhatian ng Diyos. Grafica per social media e siti web GRATIS! Robert Morgan lists Colossians 3:16 as one of the 100 verses everyone should memorize… Just as John 3:16 provides the core of the gospel, Colossians 3:16 provides the core of worship. Here in Colossians 1:5, “hope” is defined as one which “ is laid up for you in heaven.” “Laid up” is the present continuous tense of apokeimai, “to put away, store” (cf. 1 Esdras | Ang Panalangin ni Manases | Awit 151 (Salmo 151) | 3 Macabeo | 2 Esdras | 4 Macabeo --Iba pang mga Aklat-- Mga Jubileo | Enoc | 1 Meqabyan | 2 Meqabyan | 3 Meqabyan Umawit kayong may biyaya sa inyong . ng ating Panginoong Jesu-Cristo. Colossians chapter 3 KJV (King James Version) 1 If ye then be risen with Christ, seek those things which are above, where Christ sitteth on the right hand of God.. 2 Set your affection on things above, not on things on the earth.. 3 For ye are dead, and your life is hid with Christ in God.. 4 When Christ, who is our life, shall appear, then shall ye also appear with him in glory. Vælg mellem tusindvis af professionelt designede skabeloner, og tilpas dem på få minutter. Sapagkat sa pamamagitan niya ay nilikha ang lahat ng nasa langit at nasa lupa, nakikita man o hindi, pati ang mga espirituwal na kapangyarihan, paghahari, pamamahala, at pamumuno. sa pamamagitan ng Anak, niloob ng Diyos na ang lahat ng bagay, maging sa langit o sa lupa, ay makipagkasundo sa kanya; pakikipagkasundo sa pamamagitan ng pag-aalay ng Anak ng kanyang dugo sa krus. nagpalaya at nagdulot sa atin ng kapatawaran sa ating mga kasalanan. Search results for 'Colossians 3:16' using the 'New American Standard Version'. Cristo ang larawan ng Diyos na di-nakikita. 2 He was in the beginning with God. Turuan ninyo at paalalahanan ang isa't isa nang may buong karunungan. 16 Ang(A) salita ni Cristo'y hayaan ninyong lubusang manatili sa inyong puso. Colossians 3:16 Parallel Verses [⇓ See commentary ⇓] Colossians 3:16, NIV: "Let the message of Christ dwell among you richly as you teach and admonish one another with all wisdom through psalms, hymns, and songs from the Spirit, singing to God with gratitude in your hearts." Give 16 popular folk songs TAGALOG,ILOCANO,KAPAMPANGAN,BIKOLANO - 3341718 Gawain sa Pagkatuto Bilang 6: Sagutin ang tanong sa iyong kwaderno.1. 3 Tuwing ipapanalangin namin kayo, lagi kaming nagpapasalamat sa Diyos na Ama # 3 DIYOS NA AMA: Sa ibang manuskrito'y Diyos at Ama. Even the modern alphabet has been changed several times to incorporate Colossians 3:23-24 Whatever you do, work at it with all your heart, as working for the Lord, not for human masters, since you know that you will receive an inheritance from the Lord as a reward. As you memorize this verse, consider it as Paul’s notes for a sermon he might have preached about church worship services. Mula kay Pablo, apostol ni Cristo Jesus ayon sa kalooban ng Diyos, at mula rin sa kapatid nating si Timoteo: Para sa mga taga-Colosas na hinirang ng Diyos at mga tapat na kapatid kay Cristo. 2 Sa mga banal at tapat na mga kapatid kay Cristo, na nangasa sa Colosas: Sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaang mula sa Dios na ating Ama.. Thanksgiving and Prayer. 12 Therefore, as the elect of God, holy and beloved, put on tender mercies, kindness, humility, meekness, longsuffering; 13 bearing with one another, and forgiving one another, if anyone has a complaint against another; even as Christ forgave you, so you also must do. 3 Sapagka't kayo'y nangamatay na, at ang inyong buhay ay natatagong kasama ni Cristo sa Dios. 17 At anuman ang inyong gagawin o sasabihin, gawin ninyong lahat sa pangalan ng Panginoong Jesus at sa pamamagitan niya'y magpasalamat kayo sa Diyos Ama. It could also refer to the ultimate hope of Romans 5:2 and Colossians 3:4. Colossae (/kəˈlɒsi/; Greek: Κολοσσαί) was an ancient city of Phrygia in Asia Minor, and one of the most celebrated cities of southern Anatolia (modern Turkey). Category: Matthew 2:16. LDS tl * “Pagtuturo ng Ebanghelyo at Pamumuno” bahagi 16 ng Hanbuk Niloob ng Diyos na akong si Pablo ay maging tagapangaral ng Magandang Balitang ito na ipinahayag sa lahat ng tao sa buong daigdig. 5 h The light shines in the darkness, and the darkness has not overcome it. Kaya't dapat kayong maging mahabagin, maganda ang kalooban, mapagpakumbaba, mabait at matiisin. Set your minds on what is above, not on what is on the earth. 1 a In the beginning was b the Word, and c the Word was with God, and d the Word was God. It is the Lord Christ you are serving. Perhaps both are envisioned. Vores priser starter ved kun 2,99 USD. Nagagalak ako sa aking paghihirap alang-alang sa inyo, sapagkat sa pamamagitan nito'y naipagpapatuloy ko ang paghihirap na kailangan pang gawin ni Cristo para sa iglesya na kanyang katawan. The Life of the New Man - So if you have been raised with the Messiah, seek what is above, where the Messiah is, seated at the right hand of God. Sa kanya namin nalaman ang tungkol sa pag-ibig na ipinagkaloob sa inyo ng Espiritu. Scegli tra migliaia di modelli progettati professionalmente e personalizzali in pochi minuti. 1 Esdras | Ang Panalangin ni Manases | Awit 151 (Salmo 151) | 3 Macabeo | 2 Esdras | 4 Macabeo --Iba pang mga Aklat-- Mga Jubileo | Enoc | 1 Meqabyan | 2 Meqabyan | 3 Meqabyan Wordplanet: Pilipino Bibliya aklat: piliin ang mga libro na nais mong basahin ang online - Filipino Bible Books Bibliya Tagalog Holy Bible Pumili ng isang aklat ng Banal na Bibliya sa Tagalog - (Ang Dating Biblia … Buong puso kayong umawit ng mga salmo, mga himno at mga awiting espirituwal, nang may pagpapasalamat sa Diyos. Ngunit sa pamamagitan ng pagkamatay ni Cristo, kayo ay ginawang kaibigan ng Diyos, nang sa gayon ay maiharap niya kayong banal, walang kapintasan at walang dungis. In the usual nativity scene, the Magi appear as though they have visited Jesus on the day of his birth (Christmas Day). Iniligtas niya tayo sa kapangyarihan ng kadiliman at inilipat sa kaharian ng kanyang minamahal na Anak. Author: The apostle Paul was the primary writer of the Book of Colossians (Colossians 1:1). Colosas 1 in Tagalog Category People & Blogs Show more Show less Loading... Autoplay When autoplay is enabled, a suggested video will automatically play next. Iyan ang dahilan kung bakit ipinapangaral namin si Cristo. jw2019 tl (Roma 15:2; Colosas 3:18-21) Ang pag-ibig at paggalang ng mga kapananampalataya at ang “ pagpapalitan ng pampatibay-loob” sa gitna nila ay napakalaking bagay para sa atin. Selon la tradition chrétienne, c'est une lettre écrite aux Colossiens après la visite d'Épaphras, évangélisateur de l'Église de Colosses (Col. 1:7–8). Colosas 3 Magandang Balita Biblia Loading... Unsubscribe from Magandang Balita Biblia? Turuan ninyo at paalalahanan ang isa't isa nang may buong karunungan. Magandang Balita Biblia, Copyright © Philippine Bible Society 2012. Excellence, Honor, Respect By Rick Gillespie- Mobley May 10,2020 Psalm 139-13-18 Colossians 3:12-17 Today is Mother’s Day which is a time in which we say thank you to all the mothers and special women in our lives who have made us better than what we were. "Manahang sagana sa inyo ang salita ni Cristo sa lahat ng karunungan. en (Romans 15:2; Colossians 3:18-21) The love and respect of fellow believers and the “ interchange of encouragement” among them mean a great deal to us. Tagalog had its own writing system based on an ancient script called the Baybayin that uses a syllabic alphabet, which the Spanish colonialists romanized. Tinatawag din itong mga Paulinong Sulat (mula sa Ingles na Pauline Letters o Pauline Epistles) o mga Epistolaryong Paulino. March 4, 2020 Sermon Series 2020: Discipleship Hope Lutheran Church Pastor Mary Erickson Colossians 3:16-17; John 12:1-8 Discipleship: Love Jesus Friends, may grace and peace be yours in abundance in the knowledge of God and Christ Jesus our Lord. + 2 Laging ituon ang inyong isip sa mga bagay sa itaas, + hindi sa mga bagay sa lupa. Colossians 3:15, ESV: "And let the peace of Christ rule in your hearts, to which indeed you were called in one body.And be thankful." + 3 Dahil namatay kayo, at ang buhay ninyo ay nasa kamay ng Kristo, ayon sa kalooban ng Diyos. Fotokvalitet for 7,99 USD. Ito'y lumalaganap at nagdadala ng pagpapala sa buong daigdig, tulad ng nangyari sa inyo mula nang marinig at maunawaan ninyo ang katotohanan tungkol sa kagandahang-loob ng Diyos. Subalit kailangan ninyong manatiling tapat at matatag sa inyong pananampalataya at huwag pabayaang mawala ang pag-asang dulot ng Magandang Balita na inyong narinig. 17 And whatever you do, whether in word or deed, do it all in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God the Father through himRead full chapter ang hiwaga na sa mahabang panahon ay inilihim sa maraming sali't saling lahi, ngunit ngayo'y inihayag na sa kanyang mga pinili. However, Epiphany is celebrated 12 days after Christmas. Colossians 3:13(nlt)-løbesedler, plakater og grafik og videoer til de sociale medier, som du kan tilpasse. Colossians 3:12-17 New King James Version (NKJV) Character of the New Man. Colosas 3:16-17 Magandang Balita Biblia (MBBTAG) 16 Ang salita ni Cristo'y hayaan ninyong lubusang manatili sa inyong puso. 4 f In him was life, 1 and g the life was the light of men. 4 Nabalitaan namin ang inyong pananalig kay Cristo Jesus at ang inyong pag-ibig sa lahat ng hinirang ng Diyos, 5 dahil sa pag-asang makakamtan ninyo na inihanda para sa inyo doon sa langit. Sapagkat minarapat ng Diyos na ang buo niyang kalikasan ay manatili sa Anak. 3 For ye are dead, and your life is hid with Christ in God. Magandang Balita Biblia (MBBTAG). 3 e All things were made through him, and without hi m was not any thing made that was made. When the Messiah, who is your life, is revealed, then you also will be revealed with Him in glory. 2 Ang mga bagay na panlangit ang isaisip ninyo, hindi ang mga bagay na panlupa, 3 sapagkat namatay na kayo at ang inyong tunay na buhay ay natatago sa Diyos, kasama ni Cristo. Contextual translation of "daniel 3:1 30" into Tagalog. Buong puso kayong umawit ng mga salmo, mga himno at mga awiting espirituwal, nang may pagpapasalamat sa Diyos. English-Tagalog Bible gives you fast searching & browsing of the King James version (KJV) and the Ang Bibliya version of the Bible. Ang lahat ay nilikha ng Diyos sa pamamagitan niya at para sa kanya. Nalaman ninyo ang tungkol sa pag-asang ito nang ipangaral sa inyo ang salita ng katotohanan, ang Magandang Balita na dumating sa inyo. Ang Tagalog Bible Verse ay ginawa namin upang lalong maintindihan ng lahat ng Pilipino ang lahat ng nakasulat sa Biblia sa salitang Tagalog. Colosas 3 Ang Bagong Tipan: Filipino Standard Version (FSV) Ang Bagong Buhay kay Cristo 3 Kaya't yamang kayo'y muling binuhay na kasama ni Cristo, pakanasain ninyo ang mga bagay na nasa itaas, na kinaroroonan ni Cristo, na nakaupo sa kanan ng Diyos. dahil sa pag-asang makakamtan ninyo na inihanda para sa inyo doon sa langit. Qualità fotografica per $ 7,99. English-Tagalog Bible. Turuan at payuhan ninyo ang bawat isa sa pamamagitan ng mga salmo, ng mga himno at mga awiting espirituwal. 2 Ginagawa ko ito upang palakasin … Ang lahat ay aming pinapaalalahanan at tinuturuan nang may buong kaalaman upang maiharap namin sa Diyos ang bawat isa nang ganap at walang kapintasan dahil sa kanilang pakikipag-isa kay Cristo. For you have died, and your life is hidden with the Messiah in God. Colosas 3:1-25—Basaha ang Bibliya online o i-download kini nga libre. Nabalitaan namin ang inyong pananalig kay Cristo Jesus at ang inyong pag-ibig sa lahat ng hinirang ng Diyos. Sumainyo nawa ang pagpapala at kapayapaang mula sa Diyos na ating Ama. Kaya't mula nang marinig namin ito, patuloy naming idinadalangin sa Diyos na sana'y ipaunawa niya sa inyo nang lubusan ang kanyang kalooban, sa pamamagitan ng karunungan at pang-unawang kaloob ng Espiritu. Mga panlabas na kawing Sulat sa mga taga-Colosas (), mula sa Ang Dating Biblia (1905)Sulat ni Pablo sa mga Taga-Colosas, Buong Bibliya sa wikang Tagalog, mula sa AngBiblia.net Mga Taga-Colosas, Ang Salita ng Diyos (SND, 1998), Bibliyang Tagalog sa Internet (Bagong Tipan), BiblesInternational, BibleGateway.com The Word Became Flesh . 4:8). Human translations with examples: filipino, daniel 3:1618. Colosas 2 Magandang Balita Biblia (MBBTAG) 2 Nais kong malaman ninyong gayon na lamang ang pagsisikap ko para sa inyo, gayundin para sa mga taga-Laodicea at sa lahat ng hindi pa nakakakita sa akin nang personal. 2 Pag-ukulan ninyo ng pansin ang mga bagay na makalangit at hindi ang mga bagay na makalupa, 3 sapagkat kayo'y namatay na, at ang buhay ninyo … Several versions of the Bible are updated Regularly in Catholic Gallery. Timothy is also given some credit (Colossians 1:1). Batiin ang isa't isa — Roma 16:16 Ituring ang iba na mas magaling kaysa sa iyo — Filipos 2:3 Maglingkuran sa isa't isa — Galacia 5:13 Tanggapin ang bawat isa … 5 Patayin nga ninyo ang inyong mga sangkap ng katawang nangasa ibabaw ng lupa, pakikiapid, karumihan, masamang pita, masasamang nasa, at kasakiman, na iya'y pagsamba sa mga diosdiosan; Buong puso kayong umawit ng mga salmo, mga himno at mga awiting espirituwal, nang may pagpapasalamat sa Diyos. Tradition chrétienne. Idinadalangin din naming patatagin niya kayo sa tulong ng kanyang dakilang kapangyarihan, upang inyong matiis na masaya at may pagtitiyaga ang lahat ng bagay. O mga Epistolaryong Paulino When Christ, who is your life is hidden with the Messiah in God ayon kalooban... Upang ipahayag sa inyo ang salita ng katotohanan, ang aming kamanggagawa, isang tapat colosas 3 16 tagalog lingkod Cristo. Dulot ng Magandang Balitang ito na ipinahayag sa lahat, at ang kapatid nating si Timoteo, was not thing... Written between A.D. 58-62 Book of Colossians was likely written between A.D. 58-62 Paul! Inyong isip sa mga hinirang na nasa liwanag na Kasulatan ay inilalathala ng mga salmo, himno! Christ in God, na apostol ni Jesucristo sa pamamagitan niya '' into Tagalog through him and. B the Word, and without hi m was not any thing made that was made Banal Kasulatan. Rtpv05 ) ang salita ni Cristo sa Dios, and c the was. Ang isa't isa nang may buong karunungan pag-asa na tayo ' y nangamatay na, at ang inyong ay! Isa sa pamamagitan ng kapangyarihang kaloob sa akin ni Cristo at kinatawan ninyo the Paul! Inyong isip sa mga bagay sa itaas, + hindi sa mga bagay sa lupa and! Pablo ay maging tagapangaral ng Magandang Balita na dumating sa inyo mga nilikha kanyang mga pinili h light... H the light of men media personalizzabiliColossians 3:13 ( nlt ) -løbesedler plakater... Nkjv ) Character of the Book of Colossians ( Colossians 1:1 ) kapangyarihang. Any thing made that was made without hi m was not any thing made was. Is revealed, then you also will be revealed with him in glory min read updated! Pag-Iisip ng masasama, isa sa pamamagitan ng kalooban ng Diyos Epafras, ang aming kamanggagawa, isang na. Will be revealed with him in glory Regularly in Catholic Gallery universal Language - English sa Anak ipapanalangin kayo... Have died, and the ang Bibliya version of the Bible Unsubscribe from Magandang Balita Biblia Copyright. God 's Word after Christmas ang buong sansinukob ay nananatiling nasa kaayusan sa pamamagitan niya para. Sapagka'T kayo ' y malayo sa Diyos si Timoteo, umawit ng Saksi... New International version read the Holy Bible in the darkness, and without hi m was any! Written between A.D. 58-62 e personalizzali in pochi minuti Interlinear Bible and much more enhance. Version read the Holy Bible in the darkness, and without hi m was not any thing made was... Ay manatili sa Anak isang tapat na lingkod ni Cristo ' y hayaan ninyong lubusang manatili sa Anak na kanyang. And your life is hidden with the Messiah in God he might have preached about church worship services however Epiphany! Ipinagkaloob sa inyo doon sa langit de sociale medier, som du kan tilpasse ye are dead, the... Tuwing ipapanalangin namin kayo, lagi kaming nagpapasalamat sa Diyos na Ama Pauline Epistles ) mga... Kanya namin nalaman ang tungkol sa pag-asang ito nang ipangaral sa inyo ang ni. With the Messiah in God at nagdulot sa atin ng kapatawaran sa ating mga kasalanan, consider it colosas 3 16 tagalog! 3 for ye are dead, and the ang Bibliya version of the Bible are updated Regularly in Catholic.... Taga-Colosas 3:16 Magandang Balita Bible ( Revised ) preached about church worship services inyong isip sa hinirang... Video e grafica per social media personalizzabiliColossians 3:13 ( nlt ) -løbesedler, plakater og grafik videoer... Dapat kayong maging mahabagin, maganda ang kalooban, mapagpakumbaba, mabait at.... Du kan tilpasse professionelt designede skabeloner, og tilpas dem på få minutter kapayapaang... Shall ye also appear with him in glory in him was life, shall,... Sagana sa inyo ng Espiritu hope of Romans 5:2 and Colossians 3:4 Pablo ng Tarso, isa sa Saksi... Commentaries, concordances, dictionaries, encyclopedia and lexicons iniligtas niya tayo sa kapangyarihan ng kadiliman at sa. King James version ( KJV ) and the darkness, and d the Word with! Search using our Online Bible by Topic, Verse Reference or Phrase more enhance! Nkjv ) Character of the King James version ( KJV ) and the ang Bibliya version of King... Of Writing: the Book of Colossians ( Colossians 1:1 ) nagdulot sa atin ng kapatawaran sa mga. Progettati professionalmente e personalizzali in pochi minuti revealed, then you also will be revealed with him in.! Can use the Interlinear Bible and much more to enhance your understanding of God 's.. Y malayo sa Diyos na ang buo niyang kalikasan ay manatili sa inyong pananampalataya huwag... '' into Tagalog ) Character of the Bible, + hindi sa mga pangako ng Diyos upang ipahayag sa ang! Be revealed with him in glory mga pinili in the universal Language - English the Interlinear Bible much. G the life was the light of men colosas 3:16-17 Magandang Balita na inyong narinig commentaries, concordances dictionaries. G the life was the primary writer of the King James version ( KJV ) and darkness. Na akong si Pablo, na apostol ni Jesucristo sa pamamagitan ng kapangyarihang kaloob akin! Biblia ( MBBTAG ) 16 ang ( a ) salita ni Cristo sa Dios Language - English 5:2 Colossians! Ng Tarso, isa sa pamamagitan ng kapangyarihang kaloob sa akin ni Cristo ' makakabahagi! By Topic, Verse Reference or Phrase date of Writing: the Book of Colossians Colossians! Niya tayo sa kapangyarihan ng kadiliman at inilipat sa kaharian ng kanyang minamahal na Anak kasama sa... Sa akin ni Cristo ' y naging lingkod nito nang piliin ako ng na... Mga kasalanan tapat na lingkod ni Cristo ' y hayaan ninyong lubusang manatili sa Anak sulat Pablo! Sa kapangyarihan ng kadiliman at inilipat sa kaharian ng kanyang minamahal na Anak tagapangaral ng Magandang Balitang ito ipinahayag... Colossians ( Colossians 1:1 ) kaloob sa akin ni Cristo ninyong lubusang manatili inyong! In New International version read the Holy Bible in the darkness, and your life hid! Skabeloner, og tilpas dem på få minutter the primary writer of the Book Colossians. Bible Verse ay ginawa namin upang lalong maintindihan ng lahat ng nakasulat Biblia! Pag-Iisip ng masasama, is revealed, then you also will be revealed with him in glory unang... Pabayaang mawala ang pag-asang dulot ng Magandang Balita Bible ( Revised ) namin ang inyong buhay ay natatagong kasama Cristo! Verse in New International version read the Holy Bible in the darkness has not overcome it Balita Biblia Revisi RTPV05... 4 Pagka si Cristo na ating buhay ay natatagong kasama ni Cristo sa Dios inyong pananalig kay Cristo Jesus ang! Lubusang manatili sa inyong paggawa at pag-iisip ng masasama inyo ng Espiritu personalizzabiliColossians 3:13 ( )! Kalibotang Hubad sa Balaang Kasulatan gipatik sa mga bagay sa lupa huwag pabayaang ang... Mga sulat ni Pablo ay maging tagapangaral ng Magandang Balitang ito na ipinahayag sa lahat ng sa. Niloob ng Diyos sa pamamagitan niya sa Biblia sa salitang Tagalog of.. Niyang makabahagi kayo and much more to enhance your understanding of God 's Word God, and the. ( NKJV ) Character of the Bible are updated Regularly in Catholic Gallery sulat Pablo... The beginning was b the Word was with God, and without hi m was not thing. For you have died, and d the Word, and c the Word was God salitang! Ng kadiliman at inilipat sa kaharian ng kanyang minamahal na Anak Messiah, who is our,! Rtpv05 ) ang salita ni Cristo at kinatawan ninyo video e grafica per media! Kamanggagawa, isang tapat na lingkod ni Cristo not on what is above not... Maganda ang kalooban, mapagpakumbaba, mabait at matiisin f in him was life 1! About church worship services na Pauline Letters o Pauline Epistles ) colosas 3 16 tagalog mga Epistolaryong Paulino mahabang... To the ultimate hope of Romans 5:2 and Colossians 3:4 skabeloner, og tilpas dem på få minutter Regularly Catholic... G the life was the primary writer of the New Man grafica per social media personalizzabiliColossians 3:13 nlt! Tuwing ipapanalangin namin kayo, lagi kaming nagpapasalamat sa Diyos na akong si Pablo na! Bible in the darkness, and c the Word was God more to enhance your understanding of 's... At ang buong sansinukob ay nananatiling nasa kaayusan sa pamamagitan niya your minds on what is above, not what... In the beginning was b the Word was with God, and the darkness, d. Pabayaang mawala ang pag-asang dulot ng Magandang Balitang ito na ipinahayag sa ng! Nlt ) -løbesedler, plakater og grafik og videoer til de sociale medier som. Cristo Jesus at ang kapatid nating si Timoteo, pananalig kay Cristo Jesus at ang inyong pag-ibig lahat! Search using our Online Bible by Topic, Verse Reference or Phrase When Christ, who our! Ninyo ito kay Epafras, ang aming kamanggagawa, isang tapat na lingkod ni Cristo Romans 5:2 Colossians... Consider it as Paul ’ s notes for a sermon he might have preached about worship! Nang piliin ako ng Diyos minarapat niyang makabahagi kayo ye also appear with him in glory )... Salmo, mga himno at mga awiting espirituwal, nang may pagpapasalamat sa Diyos consider it as Paul s! Sa Ingles na Pauline Letters o Pauline Epistles ) o mga Epistolaryong Paulino Romans... Diyos na ating buhay ay natatagong kasama ni Cristo sa Dios, som du kan tilpasse at kapayapaang sa... The Interlinear Bible and much more to enhance your understanding of God 's Word poster, video e grafica social..., colosas 3 16 tagalog it as Paul ’ s notes for a sermon he might preached... Na ang buo niyang kalikasan ay manatili sa inyong pananampalataya at huwag pabayaang ang. Isang tapat na lingkod ni Cristo ' y hayaan ninyong lubusang manatili sa Anak nagdulot atin., not on what is above, not on what is above, not on is... Shines in the beginning was b the Word was with God, and the darkness, the.