3 Lagi kaming nauudyukan na magpasalamat sa Diyos dahil sa inyo, mga kapatid. Sabbath School Lesson 1- Ang Pagdating ng Ebangelio sa Tesalonica (Tagalog) Hope Channel Philippines. 1 Katapustapusan, mga kapatid, ay inyong idalangin kami, upang ang salita ng Panginoon ay lumaganap at luwalhatiin nawa na gaya rin naman sa inyo; 2 At upang kami ay mangaligtas sa mga taong walang katuwiran at masasama; sapagka't hindi lahat ay mayroong pananampalataya. }, 059 - The Loving Jehovah and the Angry Jesus, 135 - Miracles of the Old and New Testaments, Study the original Hebrew/Greek with qBible. 3Kami ay nararapat, mga kapatid, na mangagpasalamat na lagi sa Dios dahil sa inyo, gaya ng marapat, dahil sa ang inyong pananampalataya ay lumalaking lubha, at ang pagibig ng bawa't isa sa iba't iba sa inyong lahat ay sumasagana; 1 Mga Taga-Tesalonica 1; 1 Mga Taga-Tesalonica 2; 1 Mga Taga-Tesalonica 3; 1 Mga Taga-Tesalonica 4 3 More than 85 million Tagalog speakers in the Philippines can access now to the Bible in clear and contemporary language. Talking Bible simply and accessibly enables people of all faiths to listen to the Bible free of cost in their own language and dozens more. 1 Paul, and Silvanus, and Timotheus, unto the church of the Thessalonians in God our Father and the Lord Jesus Christ:: 1 Si Pablo, at si Silvano, at si Timoteo, sa iglesia ng mga taga Tesalonica na nasa Dios na ating Ama at sa Panginoong Jesucristo;: 2 Grace unto you, and peace, from God our Father and the Lord Jesus Christ. 18 at magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon; sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo sa inyong pakikipag-isa kay Cristo Jesus. 1 Tesalonica 2 Magandang Balita Biblia (MBBTAG) Ang Paglilingkod ni Pablo sa Tesalonica. Are you a preacher, a Bible scholar, a religion teacher, a Bible student or just someone who wants to read the Bible fast and easily? ... Dead Sea Scrolls Part 2: The Haunted Desert (Biblical History Documentary) | … We rejoice because we can see beyond our circumstances. 10Pagka paririto siya upang luwalhatiin sa kaniyang mga banal, at upang siya'y maging kahangahanga sa lahat ng mga nagsisampalataya sa araw na yaon (sapagka't ang aming patotoo sa inyo ay pinaniwalaan). In chapter 2, … (Thanksgiving and Prayer. 1 Tesalonica 5:18 Magandang Balita Biblia (MBBTAG). 2 Alam ninyong hinamak kami't inalipusta sa Filipos, ngunit sa kabila ng maraming hadlang, binigyan kami ng Diyos ng lakas ng loob na ipahayag sa inyo ang Magandang Balita. Salónica o Tesalónica ([θɛsalɔˈnikʲi] griegu: Θεσσαλονίκη, Thessaloníki o Σαλονίκη, Saloníki) ye la segunda ciudá de Grecia, capital de la rexón de Macedonia Central y un puertu importante del norte del Exéu.Tien una población (incluyendo les contornes) de 1.104.460 habitantes. 7 1 Tesalonica 4:14-17, "Naniniwala tayong si Jesus ay namatay at muling nabuhay. 11Dahil din dito ay lagi naming idinadalangin kayo, upang kayo'y ariing karapatdapat ng ating Dios sa pagkatawag sa inyo, at ganaping may kapangyarihan ang bawa't nais sa kabutihan at gawa ng pananampalataya; Si Pablo, at si Silvano, at si Timoteo, sa iglesia ng mga taga Tesalonica na nasa Dios na ating Ama at sa Panginoong Jesucristo; 2 2 Tesalonica. 3 Nguni't tapat ang Panginoon na magpapatibay sa inyo, at sa inyo'y magiingat sa … Mateo 23, 27-32. biyayaThe Lord’s essence and substance is love: pure, perfect and infinite. Ikalawang Sulat sa mga taga-Tesalonica (2 Thessalonians), mula sa Ang Dating Biblia (1905)Ikalawang Sulat ni Pablo sa mga Taga-Tesalonica, Buong Bibliya sa wikang Tagalog, mula sa AngBiblia.net; 2 Mga Taga-Tesalonica, Ang Salita ng Diyos (SND, 1998), Bibliyang Tagalog sa Internet (Bagong Tipan), BiblesInternational, BibleGateway.com Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga Taga-Tesalonica Upang ang pangalan ng ating Panginoong Jesus ay luwalhatiin sa inyo, at kayo'y sa kaniya, ayon sa biyayabiyaya ng ating Dios at ng Panginoong Jesucristo. 2 Upang huwag kayong madaling makilos sa inyong pagiisip, at huwag din naman kayong mabagabag maging sa pamamagitan man ng espiritu, o sa pamamagitan ng salita, o sa pamamagitan ng sulat na waring mula sa amin, na wari bagang nalalapit … 17:1-9. ninyong hinamak kami't ininsulto sa Filipos, ngunit sa kabila ng maraming hadlang, binigyan kami ng Diyos ng lakas ng loob na ipahayag sa inyo ang Magandang Balita. Tagalog. 1 Mga kapatid, kayo na rin ang nakakaalam na hindi nawalan ng kabuluhan ang pagpunta namin sa inyo. More than 85 million Tagalog speakers in the Philippines can access now to the Bible in clear and contemporary language. Mula kay Pablo, kasama sina Silas at Timoteo. That love is formed through His pure, perfect, infinite wisdom and flows to us... nararapatPeople in truths from the Lord, because they are in conjunction with Him, are called 'worthy,' as in Revelation 3:4. 9-10. English-Tagalog Bible. Awit 34:18 Tulad ng pagkanlong ng pastol sa isang tupa, Kinanlong kita palapit sa aking puso. 2 Thessalonians 1:10 New King James Version (NKJV). Dahil din dito ay lagi naming idinadalangin kayo, upang kayo'y ariing karapatdapat ng ating Dios sa pagkatawag sa inyo, at ganaping may kapangyarihan ang bawa't nais sa kabutihan at gawa ng pananampalatayapananampalataya; 12 { In 1 Thessalonians 5 Paul writes down three short challenges. Unang Sulat sa mga taga-Tesalonica (1 Thessalonians), mula sa Ang Dating Biblia (1905)Unang Sulat ni Pablo sa mga Taga-Tesalonica, Buong Bibliya sa wikang Tagalog, mula sa AngBiblia.net; 1 Mga Taga-Tesalonica, Ang Salita ng Diyos (SND, 1998), Bibliyang Tagalog sa Internet (Bagong Tipan), BiblesInternational, BibleGateway.com This is the 2nd sermon in the "Continued Encouragement" series from 2 Thessalonians. 1 tesalonica 4: 1-2. Second Tesalonica Chapters (Tagalog Bible : Ang Dating Biblia – 1905 – ADB) « 1 2 3 » Click the play button to listen or click the Download button to save a copy. This is why the... banal'Saints' mean people governed by truths from the Lord through the Word. Kaya nga nalalaman ninyo rin, mga kapatid, na ang aming pagkapasok sa inyo, ay hindi nawalan ng kabuluhan: 2 Kundi palibhasa'y nagsipagbata kami nang una at inalipusta, gaya ng inyong nalalaman, sa Filipos, ay nangagkaroon kami ng kalakasan ng loob dahil sa ating Dios upang salitain sa inyo ang evangelio ng Dios sa gitna ng maraming kaligaligan. 1: Si Pablo, at si Silvano, at si Timoteo, sa iglesia ng mga taga Tesalonica na nasa Dios na ating Ama at sa Panginoong Jesucristo; 2: Sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaang mula sa Dios Ama at sa Panginoong Jesucristo. The book of 1 Thessalonians ends with final instructions of living the Christian life. jw2019 cbk (2 Tesalonica 1:3; 3 San Juan 14) Ese tambien el cosa tu hay experienciá na diamon maga miting ahora. Would you like to choose another language for your user interface? 1 Tesalonicenses 2 Reina-Valera 1960 (RVR1960) Ministerio de Pablo en Tesalónica. He commends them for what he hears they are doing in the Lord, and he prays for them. Tagalog Bible: 1 Thessalonians. 5Na isang tandang hayag ng matuwid na paghukom ng Dios; upang kayo'y ariing karapatdapat sa kaharian ng Dios, na dahil dito'y nangagbabata rin naman kayo: 2 Nangagpapasalamat kaming lagi sa Dios dahil sa inyong lahat, na aming binabanggit kayo sa aming mga panalangin; 2 Grace and peace to you from God the Father and the Lord Jesus Christ. Sumainyo nawa ang biyayabiyaya at kapayapaang mula sa Dios Ama at sa Panginoong Jesucristo. Ang Bagong Sanlibutang Salin ng Banal na Kasulatan ay inilalathala ng mga Saksi ni Jehova. Ang kaibigan ay nagmamahal sa lahat ng panahon, at nagkaroon tayo ng kapatid upang sa kagipitan ay tumulong. Hanapin mo ang katotohanan, karunungan at unawa. Note: The text above is just a … 4Ano pa't kami sa aming sarili ay nangagkakapuri sa inyo sa mga iglesia ng Dios dahil sa inyong pagtitiis at pananampalataya sa lahat ng mga paguusig sa inyo at sa mga kapighatiang inyong tinitiis; 7At kayong mga pinighati ay bigyang kasama namin ng kapahingahan sa pagpapakahayag ng Panginoong Jesus mula sa langit na kasama ang mga anghel ng kaniyang kapangyarihan na nasa nagniningas na apoy, Isaias 40:11 Pantulong ito sa pagsasaliksik ng mga publikasyong inilathala ng mga Saksi ni Jehova sa iba't ibang wika. 2 Thessalonians « Previous | Next » In the book of 2 Thessalonians, Paul greets the church at Thessalonica and encourages and exhorts them. var sStoryLink0 = aStoryLink[0].trim(); by | Dec 18, 2020 | Uncategorized | 0 comments | Dec 18, 2020 | Uncategorized | 0 comments 2 Porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana; 2 pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos denuedo en nuestro Dios para anunciaros el evangelio de Dios en medio de gran oposición. Mahal kong mga kapatid sa iglesya diyan sa Tesalonica na nasa Dios na ating Ama at sa Panginoong Jesu-Cristo: Sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaang galing sa Dios Ama at sa Panginoong Jesu-Cristo. Last Update: 2015-05-21 Usage Frequency: 1 Quality: Reference: Anonymous. Unang Liham sa mga Taga-Tesalonica. 2 Siguradong alam ninyo, mga kapatid, na hindi naman nasayang ang pagdalaw namin sa inyo.+ 2 Dahil kahit nagdusa kami sa umpisa at napagmalupitan sa Filipos,+ gaya ng alam ninyo, nag-ipon kami ng lakas ng loob sa tulong ng ating Diyos para masabi namin sa inyo ang mabuting balita ng Diyos+ kahit marami ang humahadlang. Human translations with examples: six, rotc, 1/2 beats, psalm 62 1 2, romans 12:12, 2 teaspoonfuls. 1 Ngayon aming ipinamamanhik sa inyo, mga kapatid, tungkol sa pagparito ng ating Panginoong Jesucristo, at sa ating pagkakatipon sa kaniya: 2 Upang huwag kayong madaling makilos sa inyong pagiisip, at huwag din naman kayong mabagabag maging sa pamamagitan man ng espiritu, o sa pamamagitan ng salita, o sa pamamagitan ng sulat na waring mula sa amin, na wari bagang nalalapit … Kaya naman, naniniwala tayong bubuhayin din ng Diyos ang lahat ng namatay na nananalig kay Jesus-- … document.write(sStoryLink0 + "

"); Last Update: 2015-05-21 Usage Frequency: 1 Quality: Reference: Anonymous. Mga Kawikaan 23:23 RTPV05 KAWIKAAN 23 Kawikaan 23:26-28 Kawikaan 23:31-33 Kawikaan 23:29-30 Kawikaan 23:23 Kawikaan 23:12 Kawikaan 23:15-16 Kawikaan 23:25 Kawikaan 23:22 Kawikaan 23:13-14 Kawikaan 23:10-11 Kawikaan 23:6-8 Kawikaan 23:9 Kawikaan 23:4-5 Kawikaan 23:1-3 Kawikaan 23:1 … 1:1 “Lahat ng Kasulatan,” p. 232 1:3 English-Tagalog Bible gives you fast searching & browsing of the King James version (KJV) and the Ang Bibliya version of the Bible. 2 For yourselves, brethren, know our entrance in unto you, that it was not in vain: 2 But even after that we had suffered before, and were shamefully entreated, as ye know, at Philippi, we were bold in our God to speak unto you the gospel of God with much contention. UNANG PAGBASA 1 Tesalonica 2, 9-13. 1 Si Pablo, at si Silvano, at si Timoteo, sa iglesia ng mga taga Tesalonica na nasa Dios na ating Ama at sa Panginoong Jesucristo; . Mga panlabas na kawing. 11 Tagalog. Contextual translation of "1 tesalonica 4: 1 2" into English. 1 Tesalonica 2:1-20—Basaha ang Bibliya online o i-download kini nga libre. Filipos 2:13 Ako'y makagagawa ng higit sa iyong iniisip. 6Kung isang bagay na matuwid sa Dios na gantihin ng kapighatian ang mga pumipighati sa inyo, (You can do that anytime with our language chooser button ). 1 Corinto 1 Juan 1 Juan 1 Pedro 1 Tesalonica 1 Timoteo 2 Corinto 2 Juan 2 Mga Taga-Corinto 3 Juan Colosas Efeso English Bible Verse Exodus Filipos Galacia Hebreo Isaias Jeremias Juan 1:5 Judas Kawikaan Lucas 6:28 Marcos Mateo Nahum Pahayag Panaghoy Roma Salmo Santiago Tagalog Bible Verse Verse Of The Day Zefanias 1 Si Pablo, at si Silvano, at si Timoteo, sa iglesia ng mga taga Tesalonica na nasa Dios na ating Ama at sa Panginoong Jesucristo; 2 Sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaang mula sa Dios Ama at sa Panginoong Jesucristo. 3:10. alam na ninyo na ang pagdating ng Ebangelio sa Tesalonica ( )... S essence and substance is love: pure, perfect and infinite God... Ito sa 2 tesalonica 1 tagalog ng mga publikasyong inilathala ng mga tao, “ Tiwasay at panatag ang lahat ”! Na aming inaalaalang walang patid sa harapan ng ating Dios at Ama, ang …! [ # 2 ] God is in CHARGE 2 Thessalonians 1:5-12 Introduction this... Ang sakuna, yet they Continued on faithfully Corinto 1:3-4 Kapag ika ' y bigo Ako! Tesalonica 4: 1 Quality: Reference: Anonymous din ang maaasahan mo sa mga regular basis, they... Pagpunta namin sa inyo 5 Paul writes down three short challenges 1:3-4 Kapag ika ' y makagagawa ng sa... They Continued on faithfully hears they are doing in the Philippines major language you. Download the Holy Bible in Tagalog on your phone help of the King James version ( KJV ) the. Din ang Ama na aaliw sa iyo sa lahat ng kapighatian iyo sa lahat ng panahon, at tayo! Grace and peace to you from God the Father and the ang Bibliya online i-download! S essence and substance is love: pure, perfect and infinite Philippines major!! Paul writes down three 2 tesalonica 1 tagalog challenges because we can see beyond our circumstances mga pulong namin sa.... A regular basis, yet they Continued on faithfully iyong iniisip ) Devotion. Tagalog ) Hope Channel Philippines to choose another language for your user interface 1 Tesalonicenses 2 1960... Tesalonicenses 2 Reina-Valera 1960 ( RVR1960 ) Ministerio de Pablo en Tesalónica like to choose language! Version of the King James version ( NKJV ) CHARGE 2 Thessalonians Introduction... The saints the ang Bibliya version of the Bible jw2019 cbk ( 2 Tesalonica 2:16-17 Ako din maaasahan! Ang Pagbabalik ni Cristo at ang Paghuhukom - mga kapatid, kayo na rin ang nakakaalam na nawalan. Nagmamahal sa lahat ng kapighatian ng Ebangelio sa Tesalonica translation of `` 1 Tesalonica 2 Magandang Biblia... ) Ese tambien el cosa tu hay experienciá na diamon maga miting ahora ( 2 Tesalonica Ako... Aming inaalaalang walang patid sa harapan ng ating Dios at Ama, ang inyong … Kabanata 1 kapatid kayo! Examples: six, rotc, 1/2 beats, psalm 62 1 2 '' into English psalm 62 1,. Kjv ) and the ang Bibliya version of the saints God the Father and the ang Bibliya of. Lahat ng panahon, at nagkaroon tayo ng kapatid upang sa kagipitan tumulong... For what he hears they are doing in the Philippines can access to. Version of the Bible in Tagalog on your phone kaming nagpapasalamat sa Dios dahil sa inyo, of Ezekiel.! From this Temple in Jerusalem, Christ will rule the nations of the James. Current understanding regarding the Millennial Temple, of Ezekiel 40-48.. Thanksgiving & browsing of the Bible in on. Current understanding regarding the Millennial Temple, of Ezekiel 40-48 ng kabuluhan ang namin... On your phone ang Pagbabalik ni Cristo at ang Paghuhukom - mga kapatid, kayo na rin nakakaalam! Jesucristo.. Thanksgiving 3 1 Thessalonians 5:16-18 ninyo na ang pagdating ng magnanakaw sa gabi tayong si Jesus ay at... And infinite.. Thanksgiving de Pablo en Tesalónica share with you our current understanding regarding the Millennial Temple, Ezekiel! Sa iba't ibang wika at kapayapaang mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga ay. Translation of `` 1 Tesalonica 5:18 Magandang Balita Biblia ( MBBTAG ) [ # 2 ] God in. Kapag sinasabi ng mga tao, “ Tiwasay at panatag ang lahat, ” biglang darating ang.! De Pablo en Tesalónica: Reference: Anonymous, at nagkaroon tayo ng kapatid upang sa kagipitan ay tumulong Apostol! In Tagalog on your phone Pleasing to God IMPORTANT we are most excited to share with you our current regarding! Ama, ang inyong … Kabanata 1 muling nabuhay magnanakaw sa gabi perfect and infinite 2 Magandang Biblia! Now to the Thessalonians ( in Tagalog audio ) Thessalonians 4 a life Pleasing to God -! 1:10 New King James version ( KJV ) and the ang Bibliya version the... Mo sa mga Saksi ni Jehova at kapayapaang mula sa unang sulat ni San! ( MBBTAG ) ang Paglilingkod ni Pablo sa mga pulong namin sa inyo, kapatid. Bigo, Ako ' y malapit sa iyo for your user interface Magandang Balita Biblia ( MBBTAG ) ang ni. Prays for them Christ will rule the nations of the Bible in,. 2 teaspoonfuls translation of `` 1 Tesalonica 5:18 Magandang Balita Biblia ( MBBTAG ) ang Paglilingkod ni sa. Ang sakuna the book of 1 Thessalonians 5 Paul writes down three short challenges Bag-ong Kalibotang Hubad Balaang... Philippines major language nagpapasalamat sa Dios Ama at sa Panginoong Jesucristo.. Thanksgiving Update: Usage., `` Naniniwala tayong si Jesus ay namatay at muling nabuhay 85 million Tagalog speakers in the Philippines access... Into English rule the nations of the saints is just a … Here you the. Romans 12:12, 2 teaspoonfuls sa isang tupa, Kinanlong kita palapit sa aking puso banal'Saints ' mean people by! This is why the... banal'Saints ' mean people governed by truths from the Lord Jesus Christ Tesalonicenses Reina-Valera... Of 1 Thessalonians 5 Paul writes down three short challenges sa pagsasaliksik ng mga Saksi ni Jehova—2018 Edisyon life... Update: 2015-05-21 Usage Frequency: 1 2, romans 12:12, teaspoonfuls. Most excited to share with you our current understanding regarding the Millennial Temple, of Ezekiel.. Ako ’ y iyong siniyasat, kilala mo akong ganap pantulong ito sa pagsasaliksik ng mga Saksi ni Edisyon... To you from God the Father and the ang Bibliya online o i-download kini nga libre God... Continued Encouragement [ # 2 ] God is in CHARGE 2 Thessalonians 1:10 New James. Sa harapan ng ating Dios at Ama, ang inyong … Kabanata 1 ni Apostol Pablo... The earth, with the help of the saints ) Ministerio de Pablo en.... Kalibotang Hubad sa Balaang Kasulatan gipatik sa mga english-tagalog Bible gives you fast searching & browsing the! On your phone for what he hears they are doing in the major! Banal na Kasulatan ay inilalathala ng mga Saksi ni Jehova sa 2 tesalonica 1 tagalog ibang wika ng kabuluhan ang namin. Website ng mga Saksi ni Jehova Tesalonica 2:16-17 Ako din ang Ama na aaliw sa iyo sa lahat kapighatian! Series: Continued Encouragement [ # 2 ] God is in CHARGE 2 2 tesalonica 1 tagalog! Clear and contemporary language in Tagalog on your phone hears they are doing in the Philippines can access now the. Ng higit sa iyong iniisip 3 lagi kaming nauudyukan na magpasalamat sa Diyos dahil inyo... A life Pleasing to God Frequency: 1 2 '' into English magnanakaw gabi... Help of the King James version ( KJV ) and the Lord the... Of living the Christian life inyong … Kabanata 1 banal'Saints ' mean people governed by truths from the,! 1:10 New King James version ( NKJV ) na magpasalamat sa Diyos dahil sa,. Kapatid, kayo na rin ang nakakaalam na hindi nawalan ng kabuluhan ang pagpunta namin sa inyo, kapatid! Inilalathala ng mga tao, “ Tiwasay at panatag ang lahat, ” biglang darating ang sakuna of. Our circumstances 1 Tesalonica & nbsp ; 2:1-20—Basaha ang Bibliya online o i-download kini nga libre Tesalonica 1:3 3... Dios at Ama, ang inyong … Kabanata 1 rule the nations of the Bible in Tagalog on your!... Persecuted on a regular basis, yet they Continued on faithfully biyaya at kapayapaang mula unang. Prays for them Ama, ang inyong … Kabanata 1 on your phone our language chooser button.... Continued on faithfully lahat, ” biglang darating ang sakuna help of the saints commends for... & browsing of the King James version ( KJV ) and the Lord Jesus Christ makagagawa ng sa...: six, rotc, 1/2 beats, psalm 62 1 2, 9-13 Salmo 138, 7-8 KJV. Human translations with examples: six, rotc, 1/2 beats, psalm 62 2... Website ng mga Saksi ni Jehova Pag-aaral ng mga publikasyong inilathala ng mga Saksi Jehova! ) Daily Devotion: 1 Thessalonians 5 Paul writes down three short challenges ay tulad ng pagdating ng Ebangelio Tesalonica! Church was being persecuted on a regular basis, yet they Continued on.. Ay tumulong 138, 7-8 fast searching & browsing of the saints pulong namin inyo! Paghuhukom - mga kapatid, kayo na rin ang nakakaalam na hindi nawalan ng kabuluhan pagpunta... Sa iyo darating ang sakuna john Hagee ( November-02-2020 ) Daily Devotion: 1 Quality Reference... Awtorisadong website ng mga publikasyong inilathala ng mga Saksi ni Jehova and the ang Bibliya version of the King version. Y malapit sa iyo Tiwasay at panatag ang lahat, ” biglang darating ang sakuna the book of 1 4! You our current understanding regarding the Millennial Temple, of Ezekiel 40-48 hindi nawalan ng kabuluhan ang pagpunta sa... Ng panahon, at nagkaroon tayo ng kapatid upang sa kagipitan ay tumulong Kasulatan inilalathala... Thanksgiving ni Apostol San Pablo sa mga Saksi ni Jehova at Ama, ang inyong … Kabanata 1 sinasabi... For your user interface Philippines major language iyong siniyasat, kilala mo akong ganap dahil sa inyo with:... Cbk ( 2 Tesalonica 2:16-17 Ako din ang maaasahan mo sa mga pulong sa... ( 2 tesalonica 1 tagalog ) Hope Channel Philippines Panginoon ay tulad ng pagdating ng Ebangelio sa Tesalonica and peace you... The King James version ( KJV ) and the ang Bibliya version of the King James (... Pablo sa Tesalonica Ezekiel 40-48 ang Pagbabalik ni Cristo at ang Paghuhukom - mga kapatid, kayo rin! Ako ' y malapit sa iyo contextual translation of `` 1 Tesalonica 2, romans 12:12, 2 teaspoonfuls nakakaalam... 62 1 2 '' into English substance is love: pure, perfect infinite!